درباره شرکت

مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت ‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران- ایفیک- را درسال 1371 به تصویب رساند. همزمان با تصویب اساسنامه اجرایی ایفیک درسال 1376‌، فعالیت رسمی این شرکت با بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص و کارآمد آغاز شد‌. بر این اساس، مدیریت تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده چه قبل و چه بعد از انقلاب در خارج از کشور با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایفیک» به این شرکت واگذار شد و تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران قرار گرفتند. بخشی از موضوعات مورد اشاره در اساسنامه شرکت که مرتبط با حوزه فعالیت آن است به شرح زیر در پی می آید:
سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خرید، توسعه، ‌راه‌اندازی و اداره شرکت‌ها و واحدها تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
خرید و فروش و تبدیل سهام شرکت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار.
دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی و اعطای هر گونه تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری در چارچوب طرح‌های سرمایه‌گذاری.
قبول وجوه و منابعی که به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، مالی و خدماتی طبق قرردادهای خاص در اختیار شرکت قرار دارد.
دریافت و ارائه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در زمینه فعالیت‌های شرکت.
انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.
خرید و فروش و اجاره و استجاره و معاوضه هرگونه مالی اعم از منقول و غیر منقول.
عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که فعالیت‌ آن‌ها در رابطه با امور شرکت می‌باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ارائه هرگونه تضمین و تعهد و ظهرنویسی و قبول هرگونه ضمانت‌نامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت‌ها شرکت.
موضوع فعاليت شركت عبارت است از سرمايه گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليتهاي توجيه پذير توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور و مديريت اقتصادي اين سرمايه گذاريها با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، مصوب 1381.