درباره شركت

 
پس از تصويب قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران در جلسه علني مورخ30/10/1371 مجلس شوراي اسلامي و تاييد آن توسط شوراي نگهبان در تاريخ 7/11/1371، اولين اساسنامه شركت در بهمن‌ماه سال 1373 مورد تصویب هیات محترم وزیران قرار گرفت و در تاریخ  13/12/1376 تحت شماره 38496 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.
 
 
 
فعالیت‌های اجرایی شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران از اسفند سال1376آغاز و  اساسنامه جدید آن در شهريور 1382 توسط هيات محترم وزيران مورد بازنگري و تصویب قرار گرفت. طبق اساسنامه،  ارکان شركت متشكل از مجمع عمومی،‌ هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس(حسابرس) می‌باشد. رياست مجمع عمومی شركت را وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عهده‌دار است.
 
 
 
بدنبال تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دولت ایران در خارج از کشور، در دوره قبل از انقلاب اسلامی، به این شرکت واگذارگردید و در طی دوره فعاليت، عوايد حاصل از دارایی‌ها نيز مصروف سرمایه‌گذاری‌ در حوزه‌های مختلف شده است.
 
 
 
در حال حاضر دارایی‌های شرکت در قاره هاي مختلف جهان و 20 کشور گسترش داشته و حوزه‌هایی نظیر بازارسرمایه، صنعت، بانک، موسسات مالی و اعتباری، معدن و .... را در برمی‌گیرد.