چگونگي پذيرش پروژه هاي سرمايه گذاري در شركت

متقاضيان مشاركت با ايفيك لازم است درخواست رسمي خود را  به نحو مقتضي به اطلاع ايفيك برسانند. پس از بررسي اوليه درخواست،  ظرف چند  روز با متقاضي مربوطه جهت تبادل اطلاعات تماس گرفته ميشود. لازم است  متقاضيان  به همراه درخواست خود مستندات لازم در  ارتباط با معرفي خود اعم از  صورت هاي مالي منتشر شده،  اسناد هويتي مديران شركت، آخرين تغييرات سهامداران شركت، مجوزهاي اخذ شده از ارگان هاي ذيربط، طرح تجاري و مطالعات اوليه امكان سنجي طرح را به ايفيك ارسال  نمايند.


 

نمونه تفصیلی مطالعات امکان سنجی