وزیر اقتصاد ركورددار بیشترین ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
وزیر اقتصاد ركورددار بیشترین ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

​آمارها حاکی است دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابتدای عهده داری مسئولیت وزارت سنگین و پرمشغله اقتصاد ،با هدف پیشبرد بهینه اهداف و سیاست گذاری های اقتصادی کشور و بررسی و حل مشکلات مردم در اقصی نقاط کشور، به همت معاونت امور پارلمانی وزارت اقتصاد ، بیش از ۲۰۰ ملاقات با بهارستان نشینان (یعنی بیش از نیمی از نمایندگان خانه ملت ) به انحای مختلف از جمله حضور در مجامع، فراکسیون ها ، کمیسیون ها  و دیدارهای چهره به چهره داشته است.

این تعداد برگزاری جلسه و دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی حدود سه ماه، در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.​


1400/08/30