راه‌اندازی سامانه ارتباط مردمی با وزیر امور اقتصادی و دارایی
راه‌اندازی سامانه ارتباط مردمی با وزیر امور اقتصادی و دارایی
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران بنا به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند سامانه‌ ارتباطات مردمی در راستای دریافت گزارشات، راهنمایی ها، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات، در پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارتباط با هموطنان عزیز راه‌اندازی گردید.