هم اینک در حال برگزاری است؛ دیدار صمیمانه وزیر اقتصاد با تشكل های دانشجویی دانشگاه ها
 هم اینک در حال برگزاری است؛ دیدار صمیمانه وزیر اقتصاد با تشكل های دانشجویی دانشگاه ها
​به گزارش شادا، در این دیدار نمایندگان تشکل های اتحادیه جنبش عدالتخواه ، اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل ، اتحادیه جامعه اسلامی ، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت ، نشریات دانشجویی و بسیج دانشجویی در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال بیان دیدگاه های خود راجع به مسائل روز اقتصادی کشور هستند.


1401/02/21