خاندوزی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران
خاندوزی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران

​به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، خاندوزی در این سخنرانی به تشریح برنامه ها و اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصادی برای نمازگزاران خواهد پرداخت.

1400/11/07