گام بلند دیگری در مسیر مبارزه با فساد ابر بدهكاران بانكی در تیر رس وزارت اقتصاد
 گام بلند دیگری در مسیر مبارزه با فساد ابر بدهكاران بانكی در تیر رس وزارت اقتصاد

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا) سید احسان خاندوزی در این توییتی آورده است: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم بانک‌ها هر سه ماه  فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم‌ فراهم آید.

1400/08/24