پیام تبریك وزیر امور اقتصادی و دارایی به همكاران مجموعه این وزارتخانه در اقصی نقاط كشور به مناسبت روز كارمند
پیام تبریك وزیر امور اقتصادی و دارایی به همكاران مجموعه این وزارتخانه در اقصی نقاط كشور به مناسبت روز كارمند

پیام تبریك وزیر امور اقتصادی و دارایی به همكاران مجموعه این وزارتخانه در اقصی نقاط كشور به مناسبت روز كارمند را​ در لینک زیر مشاهده فرمائید.
http://shada.ir/_shada.mefa/flashes/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/20200825_175730_125480359665878.mp4

1399/06/05