هیئت مدیره

علی جنتی
​حسن عبقری
​سید شمس الدین خارقانی
​غلامرضا خلیل ارجمندی