وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن
وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک مسکن با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و نمایندگان اعضای مجمع بانک مسکن برگزار شد.
در این جلسه وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجمع بانک مسکن یک مرجع سیاست گذاری است گفت: ابتدا باید به این نکته توجه کرد که گزارشی که در جلسه مجمع ارایه می شود باید مبین آن باشد که تا چه حدی عملیات و اقدامات بانک در راستای تحقق اهداف شکل گیری بانک، و فلسفه وجودی آن بوده است .
وی بیان اینکه در مباحث مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجمع یکی از نکاتی که بحث می شد این بودکه بخش خصوصی نمی تواند متکفل اهداف و رسالت های بانک های تخصصی شود، گفت: بانک مسکن یک بانک تخصصی است و به عنوان بانک تخصصی باید به مطالبات توسعه ای توجه جدی داشته باشد. اگر به تولید مسکن به منزله زنجیره نگاه کنیم، بانک مسکن برای ساخت مسکن متکفل تأمین مالی مجموعه ای از فعالیت های پیشین و پسین در زنحیره تولید در بخش مسکن کشور است و از این لحاظ می تواند نه فقط در حوزه مسکن بلکه در توسعه سایر بخش های اقتصاد نیز نقش افرین باشد.
دکتر دژ پسند با تاکید بر ضرورت پیشبرد سریعتر بانکداری دیجیتال در بانک مسکن و ارایه گزارشی از میزان پیشرفت اقدامات انجام شده و آثار مترتب بر آن، گفت: سلسله  اقدامات مربوط به بانکداری دیجیتال باید در بانک مسکن با شتاب بیشتری عملیاتی شود.
وی با تاکید بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در بانک و حرکت به سمت اصلاحات درون بنگاهی، اظهار داشت: اگر حاکمیت شرکتی در بانک اجرایی شود، تصمیم گیری ها، بر مبنای اصول حرفه ای ساماندهی می شود و کارایی تخصصی بانک ارتقاء می یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه های تحول آفرین گفت:  انتظاری که وجود دارد این است که در تأمین مالی اقتصاد از تمام روش هایی که در دنیا مرسوم است، باید بهره گرفت. در این راستا، بانک مسکن باید با تنوع بخشیدن به روش ها و ابزارهای تأمین مالی، در زنجیره  فعالیت ها و صنایع پیشین و پسین تولید مسکن نقش آفرین باشد.
وی افزود: بانک مسکن به مثابه یک نهادی است که می تواند با استفاده اهرمی از منابع در تأمین مالی اقتصاد، نوآور و ارزش آفرین باشد، این مهم نیاز به ارایه یک برنامه ویژه از سوی بانک دارد. به طور مثال این بانک می تواند در قالب صندوق پروژه، پلی باشد بین بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه و به اجرای طرح ها کمک جدی کند.
در ادامه این نشست محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن نیز، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بانک مسکن، از افزایش سرمایه این بانک در سال مالی 98 به ارزش 130 هزار میلیارد ریال خبر داد.

1399/06/30