وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و گمرك سلفچگان وارد قم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و گمرك سلفچگان وارد قم شد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند در این بازدید، ضمن بررسی روند خدمات رسانی گمرک، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی این منطقه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1398/04/06